Thứ sáu, Ngày 28 tháng 4 năm 2017
Năm 2017, VPĐK Đất Đai Khánh Hòa triển khai một số dịch vụ về Đăng ký cấp GCN QSD đất trên trang thông tin điện tử. Mọi chi tiết xin liên hệ các số điện thoại 058.3820663 - 058. 3562957 để được hướng dẫn.